na kolejnym spotkaniu

Tegorocznemu spotkaniu Przyjaciół Firmy towarzyszyło hasło „Piastowanie Topmleko”.

Słowo „piastowanie” ma podwójny sens, po pierwsze nawiązuje do naszych piastowskich korzeni, po drugie oznacza opiekę i troskliwość, jaką Topmleko otacza swoich klientów-hodowców, a jeszcze bardziej swoje klientki, mleczne krowy.

Tak więc Piastowie, Piastunowie i Piastunki spotkali się na pięknej ziemi mazurskiej niedaleko grodu Pisz nad urokliwym jeziorem Brzozolasek. Tamże uraczono ich głęboką wiedzą, o tym jak mądrze a roztropnie gospodarować, dbałość o krowy mleczne, żywicielki nasze, czynić, aby się profitu zacnego doczekać.

Ku lepszemu zapamiętaniu mądrości onych, szlachetni nasi goście obdarowani zostali najnowszymi inkunabułami Topmleko, opisującymi w słowach prostych a jasnych, co Topmleko światu temu ofiarować może.

Na koniec konwiktorzy przystąpili do repetycji ażeby mądrości świeżo nabytej świadectwo dać. A że znojną próbę zwycięsko przebyli, przeto do biesiady, igrców a takoż stawania w szranki przystąpiono.

Ważką i poczesną chwilą spotkania była elekcja najnadobniejszej białogłowy lub panny odzianej w giezło z folii SILL VER Silo Strong. Przenajwyższa Kapituła Gładkości Niewieściej zaambarasowana była wielce, albowiem wszystkie niewiasty nad wyraz urodziwe i godne laurów się jawiły. Takoż więc wszystkim onym urodnym a powabnym pięknościom nobilitacje i korony przyznano.

 

Piastowanie Topmleko
Piastowanie Topmleko
Piastowanie Topmleko
Piastowanie Topmleko
Piastowanie Topmleko
Piastowanie Topmleko
Piastowanie Topmleko
Piastowanie Topmleko
Piastowanie Topmleko
Piastowanie Topmleko
Piastowanie Topmleko
Piastowanie Topmleko
Piastowanie Topmleko
Piastowanie Topmleko

Topmleko, ul. Elbląska 34, 10-672 Olsztyn, www.topmleko.pl, tel.: 785 515 141, topmleko@topmleko.pl
Realizacja: virtualmedia.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję