Oferta - Żywienie- inne dodatki

Top SWEET

Top SWEET

apetizer dla krów mlecznychmieszanka paszowa uzupełniająca dla krów

smaczniejsza pasza – wyższe pobieranie – więcej mleka

 • poprawa smakowitości pasz
 • dodatkowa energia
 • lepsze trawienie

wskazania:
– zalecany zwłaszcza w sytuacjach zbyt małego pobierania pasz objętościowych, spowodowanego różnymi przyczynami: duża ilość włókna w późno lub zbyt wcześnie zebranej sianokiszonce; podpsute, zapleśniałe, zagrzane pasze; podawanie dużych ilości śruty rzepakowej, makuchu słonecznikowego; obecność niechętnie pobieranej przez krowy słomy; słabe jakościowo pasze objętościowe.

Uzupełniający dodatek do pasz objętościowych, znakomicie poprawiający smakowitość pasz, wskazany dla wszystkich grup bydła, szczególnie dla krów mlecznych i młodzieży. Dzięki zawartości wysoko przyswajalnych cukrów prostych, sacharozy i gliceryny, pasze z dodatkiem Top SWEET są chętniej pobierane przez zwierzęta.

Stosowanie:
krowy mleczne: 1 – 2,5 kg/szt. dziennie
opasy: 0,7 – 2 kg/szt. dziennie
młodzież hodowlana: 0,7 – 2 kg/szt. dziennie


kanister 25 kg

LISAL M

LISAL M

lizawka solna dla zwierząt

miedź i kobalt dla zdrowia krowy

   uzupełnienie mikroelementów
   źródło łatwo przyswajalnego sodu i chloru

wskazania:
krowy, opasy, buhaje rozpłodowe
jałówki i buhajki hodowlane
cielęta powyżej 2 m-cy
przez cały rok, szczególnie dla zwierząt przebywających na pastwiskach

Lizawki solne wzbogacone są o różne kompozycje mikroelementów. Należy je skarmiać na zasadzie dowolnego pobierania przez zwierzęta, poprzez ich ustawienie w miejscach dostępnych dla zwierząt. Należy zapewnić dostęp zwierząt do wody.
Przed podaniem należy usunąć etykietę umieszczona na lizawce.

kostka 10 kg

lizawka MULTILISAL SE

lizawka MULTILISAL SE

lizawka solna dla zwierząt

kompleks mikroelementów: magnez, mangan, cynk, kobalt, jod i selen

   bogaty skład mikroelementów
   źródło łatwo przyswajalnego sodu i chloru

wskazania:
- krowy, opasy, buhaje rozpłodowe
- jałówki i buhajki hodowlane
- cielęta powyżej 2 m-cy
- przez cały rok, szczególnie dla zwierząt przebywających na pastwiskac

Lizawki solne wzbogacone są o różne kompozycje mikroelementów. Należy je skarmiać na zasadzie dowolnego pobierania przez zwierzęta, poprzez ich ustawienie w miejscach dostępnych dla zwierząt. Należy zapewnić dostęp zwierząt do wody.
Przed podaniem należy usunąć etykietę umieszczona na lizawce.

kostka 10 kg

kwaśny węglan sodu

kwaśny węglan sodu

worek 25 kg

kreda paszowa

kreda paszowa

worek 25 kg

e-mail: topmleko@topmleko.pl