Oferta - Kiszonkarstwo - nasiona traw

Topwera

sillmulator pro line

 • wysokowydajne i smakowite trawy
 • holenderska wiedza – polska praktyka
 • postaw na jakość
 • Topwera H-1 Typ HOLENDERSKI

  Topwera H-1 Typ HOLENDERSKI

     ∗∗∗∗∗

     TOPPRODUKT

  znakomita trawa dla wysokiej produkcji

  • szybki wzrost
  • wysoki plon
  • wysoka zawartość białka i cukru

  wskazania:
  - na gleby żyzne o uregulowanym nawodnieniu
  - dla gospodarstw o wysokiej produkcji

  Skład mieszanki pozwala na uzyskanie zielonki o wysokiej zawartości białka, a także o wysokiej zawartości cukrów. Duży udział życic tetraploidalnych daje możliwość uzyskania smakowitej paszy o wysokim plonie. Idealnie nadaje się na wypas. Na pastwisku krowy pobierają od 8% do 15% więcej paszy, co jest spowodowane wysoką jej smakowitością. Mieszanka charakteryzuje się szybkim wzrostem i tworzeniem darni. Trawa wymaga optymalnego nawożenia i uwilgotnienia – w takich warunkach pozwala na maksymalne wykorzystanie jej walorów. Tak skomponowane mieszanki traw pastewnych są stosowane w większości gospodarstw w Holandii. Topwera gwarantuje podniesienie wydajności mlecznej krów, a tym samym zadowolenie rolników.

  Norma wysiewu: 35 – 40 kg/ha.

  worek 10 kg

  Topwera TW-1B lub TW-1C

  Topwera TW-1B lub TW-1C

  jeśli grozi susza

  • optymalne plonowanie w suchych latach
  • wysokowartościowa pasza
  • wieloletnia, kośno-pastwiskowa

  wskazania:
  - na gleby suche i łatwo przesychające

  Wieloletnia mieszanka traw, kośno-pastwiskowa, przeznaczona na grunty łatwo przesychające, do użytkowania na sianokiszonkę, zielonkę lub siano. W mieszance użyto gatunki traw odporne na suszę: kupkówka pospolita, stokłosa bezostna, kostrzewa trzcinowa, które pozwalają na uzyskanie optymalnych plonów w suche lata. Jednocześnie życice i kostrzewa łąkowa powodują otrzymanie wysokowartościowej paszy. Mieszanka może być użytkowana przemiennie. Występuje w dwóch składach: bez kupkówki z koniczyną białą (TW-1B) lub z kupkówką i koniczyną czerwoną (TW‑1C).

  Norma wysiewu: 30 — 35 kg/ha

  worek 10 kg

  Topwera TW-2

  Topwera TW-2

  na dobrej glebie

  • bardzo wysokie plony przy dobrym nawodnieniu
  • smakowita, wartościowa pasza
  • wieloletnia, kośno-pastwiskowa

  wskazania:
  - na gleby żyzne o uregulowanym nawodnieniu

  Mieszanka traw kośno-pastwiskowa przeznaczona na gleby o uregulowanym nawodnieniu. Mieszanka traw wieloletnia. Duży udział traw: życicy tetraploidalnej, kostrzewy, tymotki, pozwala na uzyskanie maksymalnych plonów w latach o odpowiednich opadach. Gatunki i odmiany użyte do skomponowania Topwery TW-2 pozwalają na uzyskanie smakowitej paszy chętnie zjadanej przez bydło. Mieszanka przeznaczona do zakładania łąk i pastwisk na trwałych stanowiskach łąkowych i na glebach ornych.

  Norma wysiewu: 30 — 35 kg/ha


  worek 10 kg

  Topwera TW-3 i TW-3A

  Topwera TW-3 i TW-3A

  jeśli łąka zbyt mokra

  • dobry wzrost w warunkach nadmiernego uwilgotnienia
  • wysoki plon, dobra jakość paszy
  • do użytkowania kośnego

  wskazania:
  - na gleby podmokłe i zalewowe a także torfy (TW-3A)

  Mieszanka traw przeznaczona na grunty zalewne, podmokłe, torfy. Rodzaje traw użyte w Topwera TW-3 wytrzymują zalewy wód powierzchniowych i zapewniają dobry wzrost w warunkach nadmiernego uwilgotnienia. Mieszanka przeznaczona do użytkowania kośnego. Dobry wzrost i silny system korzeniowy kostrzewy trzcinowej i mietlicy białawej pozwalają na szybkie tworzenie darni oraz na wieloletni wzrost tych traw na stanowiskach podmokłych. Doskonałe cechy dostosowawcze do warunków glebowych wyczyńca łąkowego i wiechliny łąkowej pozwalają na uzyskanie wysokich plonów dobrej jakości paszy. Dostępna w wariancie TW-3A, szczególnie wskazanym na torfy.

  Norma wysiewu: 30 — 40 kg/ha

  worek 10 kg

  Topwera TW-4 PROTEIN

  Topwera TW-4PROTEIN

  więcej białka

  • wysoki plon nawet w latach suchych
  • wysoka zawartość białka
  • do użytkowania kośnego

  wskazania:
  - na gleby orne

  Mieszanka traw z lucerną przeznaczona do użytkowania kośnego na glebach ornych. Toleruje stanowiska suche na glebach zwięzłych. Skład mieszanki pozwala na uzyskanie wysokiej zawartości białka w paszy. Lucerna oraz tymotka dają wysokie plony nawet w latach suchych. Mieszanka przeznaczona na zielonkę lub sianokiszonkę.

  Norma wysiewu: 25 — 35 kg/ha


  worek 10 kg

  Topwera TW-5 Super Milk

  Topwera TW-5 Super Milk

  dużo białka, dużo cukrów, dużo paszy

  • wysoki plon
  • wysoka zawartość białka
  • wysokobiałkowe sianokiszonki (17-20%)

  wskazania:
  - na gleby żyzne o uregulowanym nawodnieniu

  Mieszanka traw przeznaczona do produkcji wysokobiałkowych sianokiszonek – wysoki udział koniczyny czerwonej, wielkolistnej gwarantuje wysoką zawartość znakomicie strawnego białka. Na stanowiska żyzne i odpowiednio uwilgotnione. Daje bardzo wysoki plon świeżej masy. Polecana dla gospodarstw, w których brakuje pasz objętościowych, w szczególności sianokiszonek. Chętnie pobierana przez krowy mleczne, dzięki zawartym w niej życicom zawierającym dużo cukrów.

  Norma wysiewu: 35 — 40 kg/ha

  worek 10 kg

  Topwera MASS GRASS

  Topwera MASS GRASS

  podwójny pokos w maju

  • cztery pokosy w roku
  • bardzo wysoki plon w pierwszym pokosie
  • znakomity przedplon dla kukurydzy

  wskazania:
  - na gleby żyzne

  ozima, jednoroczna mieszanka traw i koniczyny o wyjątkowo wysokim plonie z pierwszego pokosu. Siew w sierpniu lub wrześniu i niesłychanie wysoki plon w maju (jak z dwóch pokosów normalnego użytku zielonego). TOPWERA MASS GRASS dojrzewa w okresie, gdy gleba zawiera duże ilości wody – stąd gwarancja wysokich plonów w pierwszym pokosie.
  TOPWERA MASS GRASS może być koszona przez cały rok lub zaorana jako dobry przedplon dla kukurydzy – silne ukorzenienie daje w efekcie korzystną strukturę gleby i nawóz organiczny.

  Norma wysiewu: 40 kg/ha


  worek 10 kg

  Topwera TW-6 HYPRO

  Topwera TW-6 HYPRO

  przede wszystkim białko

  • dużo białka nawet na stanowiskach suchych
  • wysoki udział roślin motylkowych
  • do użytkowania kośnego

  wskazania:
  - na gleby orne

  Typowo białkowa mieszanka traw z lucerną i koniczyną czerwoną, przeznaczona do użytkowania na ziemiach ornych. Lucerna i koniczyna czerwona stanowią niezależne źródła białka, co gwarantuje jego wysoki poziom w różnych warunkach glebowych oraz klimatycznych, także w latach suchych. Skład mieszanki pozwala na uzyskanie wysokiej jakości paszy, cenionej przez hodowców bydła mlecznego i opasowego.

  Norma wysiewu: 25 — 30 kg/ha


  worek 10 kg

  Topwera TW-1R SUPER PROTEIN

  Topwera TW-1R SUPER PROTEIN

  jednoroczna – wysoki plon wartościowej paszy

  • dużo białka, dużo cukru
  • wysoka smakowitość
  • do użytkowania kośnego

  wskazania:
  - na gleby orne

  Jednoroczna mieszanka traw charakteryzująca się intensywnym wzrostem. Przeznaczona na ziemie orne. Daje wysoki plon znakomitej i wysokowartościowej paszy chętnie pobieranej przez krowy. Dzięki wysokiemu udziałowi życic zawiera bardzo dużo cukrów, czyli energii oraz znaczną ilość białka. Posiada znakomite walory smakowe.

  Norma wysiewu: 35 — 40 kg/ha


  worek 10 kg


  ALLGRASS

  ALLGRASS AH-1

  ALLGRASS AH-1

  • smakowita
  • wysoka zawartość białka i cukru

  wskazania:
  -na gleby żyzne o uregulowanym nawodnieniu

  Mieszanka traw na gleby o uregulowanych stosunkach wodnych. Dzięki dużej zawartości życic bogatych w cukry pasza charakteryzuje się wysoką smakowitością. Mieszanka pozwala na uzyskanie zielonki o wysokiej zawartości białka i energii.
  Norma wysiewu: 35 — 40 kg/ha


  worek 10 kg

  ALLGRASS AL-1C i AL-1B

  ALLGRASS AL-1C i AL-1B

  • optymalne plonowanie w suchych latach

  wskazania:
  na gleby suche i łatwo przesychające

  Mieszanki traw na gleby okresowo posuszne. Zawartość kupkówki pospolitej, kostrzewy trzcinowej i stokłosy pozwala uzyskać satysfakcjonujące plony na stanowiskach słabszych.

  Norma wysiewu: 35 — 40 kg/ha


  worek 10 kg

  ALLGRASS AL-2

  ALLGRASS AL-2

  • smakowita, wartościowa pasza
  • wyższy plon w roku zasiewu

  wskazania:
  - na gleby żyzne o uregulowanym nawodnieniu

  Mieszanki traw na gleby o uregulowanych stosunkach wodnych. Dzięki dużej zawartości życic i kostrzewy pozwalają na uzyskanie smakowitej paszy. Życica wielokwiatowa zwiększa plon w roku zasiewu. Mieszanki pozwalają na uzyskanie zielonki o wysokiej zawartości białka i energii.

  Norma wysiewu: 35 — 40 kg/ha


  worek 10 kg

  ALLGRASS AL-3

  ALLGRASS AL-3

  • prawidłowy wzrost w warunkach nadmiernego uwilgotnienia
  • do użytkowania kośnego

  wskazania:
  - na gleby podmokłe, zalewowe i torfy

  Rodzaje traw użyte w AL-3 wytrzymują zalewy wód powierzchniowych i zapewniają wzrost w warunkach nadmiernego uwilgotnienia. Przeznaczona do użytkowania kośnego.

  Norma wysiewu: 35 — 40 kg/ha


  worek 10 kg

  ALLGRASS AL-4 PROTEIN

  ALLGRASS AL-4 PROTEIN

  • wysoki plon nawet w latach suchych
  • wysoka zawartość białka
  • do użytkowania kośnego

  wskazania:
  - na gleby orne

  Mieszanka traw z lucerną przeznaczona do użytkowania kośnego na glebach ornych. Toleruje stanowiska suche na glebach zwięzłych. Lucerna pozwala na uzyskanie paszy bogatej w białko. Lucerna, kupkówka i tymotka dają wysokie plony nawet w lata suche.

  Norma wysiewu: 35 — 40 kg/ha


  worek 10 kg

  ALLGRASS AG-1

  ALLGRASS AG-1

  • ekonomiczna
  • wyższy plon w roku zasiewu

  wskazania:
  - na gleby okresowo posuszne

  Mieszanka traw klasy ekonomicznej. Życica wielokwiatowa zwiększa plon w roku zasiewu.

  Norma wysiewu: 35 — 40 kg/ha


  worek 10 kg

  ALLGRASS AG-2

  ALLGRASS AG-2

  • ekonomiczna
  • na słabsze gleby

  wskazania:
  - na gleby okresowo posuszne i słabsze stanowiska

  Mieszanka traw klasy ekonomicznej. Życica wielokwiatowa zwiększa plon w roku zasiewu. Zawartość kupkówki pospolitej i kostrzewy trzcinowej pozwala uzyskać satysfakcjonujące plony na stanowiskach słabszych.

  Norma wysiewu: 35 — 40 kg/ha


  worek 10 kg


     nowość:   

  e-mail: topmleko@topmleko.pl