emSTYMULATORY

emSTYMULATORY (ang. emSTIMULATORS - energy multiple stimulators) to zaawansowane technologicznie kompozycje mikro- i makroelementów oraz składników energetyzujących stymulujące rozwój zwierzęcia, produkcję mleka oraz procesy immunologiczne (odporność). Dzięki precyzyjnym i celowanym dawkom rozwijane są u zwierząt cechy pożądane z punktu widzenia produkcji.

emSTYMULATORY są także niezastąpione we wczesnych stadiach ketozy, tężyczce pastwiskowej, problemach okołoporodowych. Wspomagają również profilaktykę mastitis. Zastosowane w porę pozwalają na uniknięcie długiego i kosztownego leczenia farmakologicznego


oferta emSTYMULATORÓW